Under den mörka och kalla delen av året behöver din båt tas upp på land för att den inte ska skadas av klimatet. Den behöver ses om och du behöver utföra en del underhållsarbete. Men bor du otillgängligt och ska förvara båten på din egen tomt kan det ibland behövas hjälp att röja väg för båten när du fraktar hem den. Om vintern kommer snabbt med snöfall som lägger sig blir det extra viktigt att snabbt få hem din båt.

Själv är bäste dräng

Bor du i eller i närheten av skogen har du förmodligen en hel del hjälpmedel för att transporter och annat ska bli så smidigt som möjligt. Har du en ATV eller fyrhjuling kan du skaffa dig snöblad för att enkelt röja snö längs vägarna som leder upp till ditt hus. Det är inte alltid den kommunala snöröjningen tar sig an skogsvägarna eller hinner dit i tid för att röja snön innan den blir tjock och svårgenomtränglig. Då är det guld värt att kunna snöröja på egen hand, något som underlättar både förflyttning av din båt och framkomligheten rent generellt. På Kellfri finns ett bra utbud av redskap och hjälpmedel för att du enkelt ska kunna

skapa utrymme för din båttransport att ta sig hela vägen fram till huset, men även för att lätt kunna göra rent runt din båtplats på tomten.

Vikten av att vara förberedd

Skötseln och det årliga underhållet av din båt är oerhört viktigt för att du ska kunna njuta av den under många år. Oavsett vilken typ av båt du har behöver den skötas om, och finns utrymmet så sparar du både tid och energi om du kan ha din båtuppställningsplats hemma på tomten. Bor du med naturen runt knuten är du oftast van vid de krafter, väder och vindar som du kan utsättas för där. Det blir viktigt med högkvalitativ utrustning och bra redskap så att du står rustad när höststormar och vinterväder sätter in. På Kellfri hittar du allt du behöver, men snöblad för smidig snöröjning är något av det mer värdefulla. Både du själv och din båt kommer vara tacksamma den dagen snön lägger sig.

Divi