Att äga en båt är en dröm för många människor, men det är inte alla som har råd att hantera alla de kostnader som medföljer båtägande. I vissa fall kan det därför vara bra att fundera på andra alternativ om man gärna vill bege sig ut på vattnet. Exempelvis kan det vara en god idé att hyra en båt under sommarmånaderna. En jämförelse som gjordes visar att det är betydligt lägre kostnader för den som väljer att hyra en båt under en månads tid än vad det är att äga en båt året runt. Jämförelsen gjordes på de kostnader som tillkommer i samband med att äga eller hyra en båt på en central marina i Stockholm, Sveriges huvudstad.

Utgifter för att äga en båt

  • Sommarplats för båten – ca 8 000 kronor
  • Vinterplats för båten – ca 16 000 kronor
  • Service för motor – 5 500 kronor
  • Försäkringar – ca 4 000 kronor
  • Vax, bottenfärg m.m. – 4 000 kronor
  • Återbetalning av eventuellt lån – ca 43 000-45 000 kronor per år

Utgifter för att hyra en båt

När du väljer att hyra en båt istället för att köpa så slipper du majoriteten av alla kostnader som är uppräknade ovan. Det enda du då behöver betala för är den tid som du väljer att hyra båten.

  • Hyra båt under loppet av 4 veckor – ca 40 000 kronor

Själva hyran för båten är alltså det enda du kommer att behöva betala, men detta beror på vilket uthyrningsföretag som du väljer att använda dig av. I många fall kan du själv välja om du vill hyra den en hel dag, flera dagar eller endast en halvdag.

I jämförelsen som gjordes valde man att ta med så mycket av de vanliga driftkostnaderna som möjligt och båtköpet i sig, men alla kostnader har inte kunnat räknas med. Orsaken till detta är naturligtvis att alla båtägare vill ha olika standard och använder dessutom båten olika mycket. Väljer man t.ex. att köpa en begagnad båt och ha den på en vanlig båtklubb så är priset mycket lägre, men då måste man också vara beredd på att göra en hel del arbete. På en båtklubb kommer man t.ex. behöva ställa upp som nattvakt då och då, ha ett flertal arbetsdagar på båtklubben och även hjälpa till med sjösättning och upptagning av båtarna. Utöver detta behöver man vara införstådd med att underhåll är något som man måste sköta själv. För att få ner kostnaderna är det inte ovanligt att satsa på en äldre båt. Äldre båtar är förvisso billigare, men de kan också gå sönder när man minst anar det. I de flesta fall är det betydligt dyrare att behöva hantera reparationskostnader än vad det är att köpa en lite nyare båt där underhållspriserna är lite högre.

Divi