Är ni flera som funderar på att skaffa båt samtidigt? Då kan det vara en god idé att fundera på om ni istället ska satsa på att dela på en båt tillsammans. På så sätt får ni dubbelt så roligt och behöver bara betala hälften så lite för inköp och drift.

Att dela på båtägandet har blivit mycket populärt på senaste tid och det är egentligen inte så svårt att förstå varför. När man är flera som delar på båten så kommer kostnaderna inte alls att vara lika höga. Man delar inte bara på beloppet som båten kostar, utan går även in 50/50 på alla tillbehör och driftkostnader. Förutom att man får ner kostnaderna så kan det naturligtvis även vara väldigt kul och ett gemensamt projekt som kan föra er närmare varandra.

Ett delat båtägande kan jämföras lite med att köpa en sommarstuga tillsammans med en annan familj. Det är viktigt att man ser till att man är överens om hur båten ska skötas och hur/var man ska ha båtplatsen. Det är även väldigt viktigt att se till så att ni skriver ett avtal sinsemellan. Även om ni är väldigt goda vänner kan man bli oense och då är det skönt att det finns ett skriftligt avtal som ni kan falla tillbaka på.

Divi