Det har länge diskuterats huruvida människor ska behöva använda sig av båtkörkort eller inte. Än så länge finns det ingen lag i Sverige som säger att man måste ha körkort för att få föra fram en båt. Tittar man djupare in i de obefintliga kraven så finns det inte heller någon åldersgräns för hur gammal man måste vara för att få köra båten eller någon hastighetsbegränsning, åtminstone inte om du ska ut i skärgården. Du får alltså vara hur ung som helst och köra hur fort du vill, något som kan skapa en stor oro hos många människor.

Med det sagt betyder det däremot inte att vattnet är fritt att använda som man vill. Oavsett hur gammal du är eller hur fort du vill köra så måste du alltid se till att ha koll på och välja sjölagen som gäller. En av de regler som ingår i sjölagen är att du aldrig får köra om du är påverkad. Du måste alltså se till att vara helt nykter.

Intyg för större båtar

Även om du fortfarande inte behöver ett specifikt båtkörkort så kommer du behöva ett intyg om du vill föra fram en båt av lite större slag. Detta intyg krävs dock inte förrän båten är över 12 meter lång och om den även är bredare än 4 meter. Detta intyg kallas för ett Kustskepparintyg och för att du ska lyckas få detta behöver du se till att först ha ett förarintyg för båt och därefter genomgå en båtpraktik.

Även om ett båtkörkort har diskuterats väldigt flitigt på senaste tid så har man ännu inte tagit något fast beslut om vad som ska gälla. För att det ska kunna tas ett beslut om huruvida man ska behöva ha ett båtkörkort eller inte så måste ärendet först hamna hos den Svenska Riksdagen.

Visa gott omdöme

Bara för att det inte krävs något körkort för dig att bege dig ut på vattnet så betyder det naturligtvis inte att du ska agera vårdslöst! Har du valt att skaffa dig en båt är det alltid rekommenderat att du samlar på dig information och skapar dig den kunskapen som behövs för att du ska kunna köra på ett tryggt och säkert sätt och inte utsätta människor för fara.

Divi