När man ska köpa båt är det väldigt lätt att man bara fokuserar på en typ av kostnad och det är naturligtvis köpesumman. Här är det dock viktigt att man inte stirrar sig blind på just detta belopp, utan att man även tittar på alla kringkostnader som man kommer att ha. Här nedan kan du läsa om några av de kringkostnader som du behöver ha koll på innan du gör ditt val av båt.

  • Det är inte alltid båten som du ska köpa är grannens båt. Det betyder att du kan komma att behöva transport. Kolla upp vad transporten till just din hamna kommer att ligga på.
  • Hur ser båtens utrustning ut? Är den i dåligt skick kommer du behöva byta ut en hel del, vilket medför kostnader som du kan undvika om du väljer en båt med hel och ren utrustning.
  • Vilken typ av drivmedel används för att föra fram båten? Diesel eller bensin? Hur mycket bränsle kommer att gå åt?
  • Var ska du förvara din båt? Kolla upp vad det kostar att ha en båtplats och glöm inte att jämföra mellan olika marinor och båtklubbar.
  • Under vintern är det många som förvarar båten på land. Vad kommer det att kosta för dig med upptagning av båten? Sjösättning?
Divi